FAQ

КАКЪВ Е РЕДА ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ТЕРАСА, БАЛКОН НА ЖИЛИЩЕ?


Сподели във Facebook

  Терасата на апартамент се остъклява без  инвестиционни проекти. Остъкляване означава ограждане, затваряне на терасата, балкона с дограма (метална, ПВЦ, алуминиева). Зидането на ограждащи стени, покриване и други се разрешават по друг ред.
  Остъкляването се разрешава с Разрешение за строеж по чл.147 ал.1 т.12 от ЗУТ, което се издава
от Главния архитект на общината по облекчен ред. Съгласно чл.147 ал.1 т.12 от ЗУТ: „Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за остъкляване на балкони
и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа”. Собствениците могат да поискат от Главния архитект на съответната община, по местонахождение на апартамента им, да издаде Разрешение за строеж „За остъкляване на балкон, тераса”. За целта е необходимо предварително да се снабдите с писмено становище от инженер-конструктор, включващо указания за изпълнението на строежа (остъкляването) (чл.147 ал.2 ЗУТ) и да го приложите към Заявлението за издаване на Разрешение за строеж за остъкляване на балкон, адресирано до Главния архитект. Въз основа на описаните документи последният издава Разрешението.
  ЗУТ поставя едно условие: балконът, терасата да не са разположени към първостепенна улична мрежа;
т.е. към мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.

27.10.2012 г.
                                                    
                                                                                                                      Образец!
                                                                                                                      ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
                                                                                                                      НА ОБЩИНА_________

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за строеж по чл. 147, ал 1 т.12 от ЗУТ
(за остъкляване на тераса)

От:
1.___________________________________________________________________________________
                  Собствено, бащино и фамилно име
с постоянен адрес: ____________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________
                 Собствено, бащино и фамилно име
с постоянен адрес:_____________________________________________________________________

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  Желая /желаем на основание чл.148 ал.1, да ми бъде издадено разрешение за строеж
 по чл.147,ал.1 от ЗУТ в УПИ ________ кв. ____________, ж.к. __________________________
по плана на гр. ______________________________, намиращ се на адрес:_________________,
представляващ строеж със следното описание:________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                     (описват се вида и параметрите на остъкляването)

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за собственост

2.Становище на инженер-конструктор по чл.147 ал.2 ЗУТ 

3.Схема на апартамента, издадена от АГКК

ЗАЯВИТЕЛИ:

1_____________________________

2_____________________________

Препоръчани оферти

Още
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »