Новини

Изтича срокът за смяна на статут

12.10.2015

Сподели във Facebook


ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА СМЯНА СТАТУТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

     Промяната на предназначението/статута на земеделска земя в неземеделска се регламентира от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и от земеделските закони.
     Процедурата се състои в изработване на подробен устройствен план (ПУП) за урегулиране и застрояване на земята.
     От 1.01.2016 г. обаче влиза в сила разпоредбата на чл.109 ал.2 от ЗУТ, която на практика поставя условие – наличие на влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) за съответното населено място, в което попада земята, чието предназначение ще се променя. В случай, че няма действащ ОУП, то от 1.01.2016 г. законът ще допуска да се променя предназначението (статута), но не и на единични парцели, както е в момента. Ще може да се променя предназначението на цели урбанизирани територии (населени места) или само на цели землища. Това ограничение на практика ще блокира застрояването в земеделските територии, което е оправдано що се отнася до земите, отдалечени от населените места. Промяната вероятно ще се отрази негативно на цените на земите в близост до регулация, т.к. техният статут няма да може да се променя, нито ще могат да се застрояват, поради което се очаква спад в цените им.

ОУП регламентира начина и характера на застрояване на цяло населено място, като такъв действа в Столична община, в гр. Пловдив, в населените места около Пловдив – в община „Марица” и други.

Собствениците на земеделски земи, особено в близост до регулация е добре да се поинтересуват дали за населеното място има действащ ОУП или не. Ако ОУП е в сила – какъв е статута на собствената им земеделска земя: попада ли в регулационните граници на града/селото или не? И ако попада – какво точно може да се строи. Тези, които желаят могат да подадат Заявление за разрешение за изработване на ПУП/ПРЗ за процедура за промяна на предназначението на земеделска земя, което се адресира до съответната община. Едва след издаване на разрешението се пристъпва към втория същински етап - изработка на ПУП.

     Законът допуска изключения, посочени в чл.109 ал.3 от ЗУТ,  допускащ промяна предназначението на един земеделски имот ако същият има национално или регионално значение, за обекти - публична собственост; обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите; за обекти на техническата инфраструктура и др. изчерпателно изброени в закона. 

Собствениците на отдалечени от урбанизираните територии земеделски земи, в случай че желаят да продадат имотите си, ще следва да се съобразят с действащите пазарни цени на земи за обработка в района. Цената на земята зависи от нейната категория и др.фактори и варира от 200 лева/дка до 1500 лева/дка.

адв.Антоанета Ненова

  Препоръчани оферти

Още
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »