Новини

СТАЖАНТ – БРОКЕРИ ПО ОПРЧР „РАЗВИТИЕ”

10.02.2011

Сподели във Facebook


Отличната квалификация на брокера гарантира правата на клиентите

  Ние разбираме, че отличната квалификация на брокерите е условие за гарантиране на правата и защита интересите на клиентите. Съвременният брокер трябва да знае как и да може да консултира правилно клиентите. Знаещите и можещите брокери са тези, които ще допринесат за повишаване на общественото доверие към професионализма и морала на всички брокери по недвижими имоти. Ето защо и екипът ни се включи в обучението на бъдещи брокери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”, финансирана от бюджета и съфинансирана от ЕСФ.

 

  Теоретичната подготовка на бъдещите ни колеги започна през октомври 2010 г.в Център за професионално обучение „Експерт” – Пловдив. Опитни експерти – практици: юристи, архитекти, инженери и изявени брокери споделиха своите знания в областта на правото, маркетинга, архитектурата и градоустройството, успешната комуникация с клиенти и в други специализирани области.
  На 18 януари 2011 г. „ТОНИКО имоти” прие на стаж четирима от бъдещите брокери в централния си офис в гр.Пловдив. Стажантите Петя Янчева, Веселина Кукова, Христо Найденов и Станислав Янев преминават през практическите стъпки на професията под ръководството на своя ментор Аделина Младенова. Петя, Веселина, Христо и Станислав ежедневно ни доказват, че мотивацията и желанието са движеща сила не само в процеса на усвояване на новата за тях професия – брокер, а и условие за постигане на всяка поставена цел. Със завидна упоритост и амбиция те се справят все по-успешно с всяка нова задача. Приемайки предизвикателствата на обучението решават успешно казус след казус, подготвяйки се за успешен старт в новата за тях професия. Ние от „ТОНИКО имоти” даваме много от себе си и вярваме, че нашите стажанти ще бъдат успешни и отлично подготвени брокери, конкуретноспособни на имотния пазар.

                                                                                            Антоанета Ненова


Препоръчани оферти

Още