Новини

БРОКЕРИ ПОСРЕДНИЧАТ УСПЕШНО ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

27.10.2009

Сподели във FacebookИпотекираните имоти и имотите, обект на принудително изпълнение стават все по-предпочитани от купувачите, поради изключително изгодните им цени.


Ежедневно расте броя на ипотекираните имоти, кредитите по които не се обслужват от длъжниците. В такива случаи, банките се снабдяват с изпълнителен лист и предават имота на съдия изпълнител за принудително изпълнение . Въпросите, които стоят пред потенциалните купувачи на такива имоти са: „Кога, от кой и защо е по-изгодно да закупят имота – от банката или от съдебния изпълнител? ”.

Директната покупка от банката – кредитор на ипотекиран имот, кредита по който не се обслужва, може да се извърши чрез:
- прехвърляне на вземането (цесия);
- встъпване в дълг, чрез изкупуване на вземането или друг способ.

Покупка от банката е по-изгодния вариант, т.к. се спестяват таксите по съдебното изпълнение. Такива такси могат са: 2% такса за издаване на изпълнителен лист, 1.5 % такса опис, както и лихвите за забава.

Ако все пак съдът е издал изпълнителен лист, имотът може да се закупи от банката, но до извършване на описа на имота от съдия изпълнителя. Съдия изпълнителят изпраща на длъжника призовка за доброволно изпълнение, в която определя датата на описа. Ако все още не е извършен опис (оглед ) на имота по-изгодно е да се договаря директно с банката - кредитор и да се спестят допълнителните такси по съдебното изпълнение. При вариант, че е извършен опис, обаче, имотът може да се закупи само чрез участие в публичната продан. В случай на публична продан - купувачите трябва да подадат валидни наддавателни предложения, да платят задатък в размер на 10 % от оценката на имота и да се явят на посочената дата и място за провеждане на проданта. За купувач се обявява кандидатът, предложил най-висока цена, която почти винаги е под пазарната, защото стартовата цена при такива продажби е в размер на 75 % от дълга.

„Какви са рисковете”? Купувачите на имоти от публична продан трябва да познават процедурата и да внимават за редовността на уведомленията до страните, тъй като нередовното уведомление може да компрометира проданта и тя да бъде обявена за невалидна. Внимателно трябва да се четат текстовете на обявленията за такива продажби, защото има риск да закупите имот с тежести.

Предимството да закупиш ипотекиран имот, който е в процес на принудително изпълнение е безспорно – ниската цена.

В „Тонико недвижими имоти” ЕООД работят обучени брокери – специалисти, компетентни да проследят целия процес, да консултират и съдействат на клиентите, както и да ги преведат успешно през стъпките на публичната продан.
Стремежът на „Тонико недвижими имоти” е да поддържа качествени и иновативни посреднически и консултантски услуги.

Вашите въпроси можете да зададете тук.

Препоръчани оферти

Още
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »