Айтос

Територията на oбщина Айтос е 402.866 кв. км. Разположена е в южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Град Айтос се намира на 30 км от големия пристанищен град и областен център Бургас, на 35 от летище Бургас и на 45 км от курорта Слънчев бряг.
През Айтоска планина преминава европейския туристически маршрут Атлантически океан – Карпати – Стара планина – Черно море. Релефът е разнообразен, климатът е умерено континентален. Община Айтос има множество исторически паметници и природни забележителности. Около Айтос има уникални скални феномени. Горските масиви “Гермето”, “Мандра баир” и “Бяла река”, се обитават от различни видове дивеч и предлагат подходящи условия за лов, риболов.
Община Айтос има 36006 жители, от които 25159 души живеят в общинския център – град Айтос. През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. Оферти в населеното място

Препоръчани оферти

Още