Новини

ПОСЛЕДНО ПЪЛНОМОЩНО

23.12.2010

Сподели във Facebook


ПОСЛЕДНО ПЪЛНОМОЩНО

   Пълномощното е едностранна сделка, писмен документ с който едно лице –упълномощител, упълномощава друго лице – пълномощник да извърши определени правни действия от името и за сметка на упълномощителя. Сделки с недвижими имоти могат да се сключват и от пълномощник, но само ако той е надлежно упълномощен, т.е. – собственикът на имота трябва да е издал писмено, нотариално заверено пълномощно, в което изрично да са описани правата на пълномощника:
 - да продава, да дарява, да заменя имота на собственика;
 - цената на която пълномощникът може да прехвърли имота
 - условията, при които пълномощникът може да сключи сделка с имота
 - да представлява собственика пред нотариус, пред купувач, пред данъчна служба, пред Службата по кадастъра и други институции и др.
  Освен правата, които се определят от собственика на имота, в пълномощното трябва да има точно описание на имота, за който ще се сключва сделка. От април 2010 г. нотариусите в България са задължени и въвеждат в специален електронен регистър данни за всички пълномощни, които заверяват и които се отнасят до сделки с недвижими имоти. Преди да се сключи сделка с пълномощник на собственика на недвижим имот се проверява дали пълномощното е валидно и не е ли то оттеглено от собственика. По този начин се ограничи броя на имотните измами.
  Нотариалната камара на Република България предприема и следваща стъпка в посока ограничаване на имотните измами като въвежда т.нар. ПОСЛЕДНО ПЪЛНОМОЩНО. Такова пълномощно ще издават възрастните, болните хора, зависимите от алкохол и наркотици и психически лабилните собственици на недвижими имоти, които не са поставени под запрещение, но тяхната дееспособност (способност да разбират и да ръководят своите действия) на практика е ограничена. Тези лица обикновено не са освидетелствани от лекар и привидно изглеждат нормални. За защита на интересите им те ще могат да издават последно пълномощно само на най-близки, роднини или на медицинско лице, а данни за издаденото пълномощно ще се вписват от нотариусите в информационната система на нотариусите. Фигурата на последното пълномощно ще се урежда в Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Така ако самото лице или друг представят различно пълномощно и заявят намерение за сключване на сделка, нотариусът няма да извърши никакви действия до уведомяване на последно упълномощените.
 
        23.12.2010 г.                                                                         Антоанета Ненова

Препоръчани оферти

Още
Панелна гарсониера на ул."Пламък", град Пловдив 25500 €
готови апартаменти, 25500 €
Реф.No 223815
цялата оферта »
АТЕЛИЕ с Акт16 до Здравна каса
апартаменти ново строителство, 45100 €
Реф.No 213700
цялата оферта »