Новини

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ НА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА

25.02.2010

Сподели във FacebookНови данъчни облекчения  за млади семейства с ипотечен кредит

С изменение в ЗДДФЛ се прие нова възможност за намаляване на данъчното бреме за млади семейства (до 35 г.), закупили жилището си с ипотечен кредит. Идеята на законодателя е да облекчи младите семейства в условията на криза при повишени банкови лихви и намалели доходи. Данъчното облекчение за млади семейства, които плащат вноски по ипотечни кредити, ще се ползва с подаване на данъчната декларация през 2010 година.

Какви данъчни облекчения, от кои семейства,  как и кога могат да се ползват изяснява ИД на НАП в свои Указания от 29.01.2010 г.

Какви са облекченията?
Данъчните облекчения са обвързани с  размера на платените лихви по ипотечни кредити за първите 100 000 лева от кредита. Например:
- младо семейство е закупило жилище с ипотечен кредит;
- семейството е платило лихви по този кредит в размер на 10 000 лева(сумата е примерна) през 2009 г.
- семейството е получило примерен доход (данъчна основа) от 20 000 лева през 2009 г., облагаем с данък по ЗДДФЛ в размер на 10 %;
- платените лихви от 10 000 лева се приспадат от данъчната основа (дохода за 2009) и остатътъка се облага с данък. Например:
                       20 000 лева (доход за 2009) минус 10 000 лева(лихви) = 10 000 лева е
                       данъчната основа (доходите), които се облагат с данък 10 %
- за доход от 20 000 лева дължимият данък е 2000 лева, а след облекчението данъкът се плаща върху 10000 лева и възлиза на сумата от 1000 лева.
- в посочения пример размерът на данъчното облекчение е 1000 лева, която сума е 1/2 от реално дължимия данък.

Кои семейства могат да ползват данъчно облекчение?
1. Имат сключен граждански брак
2. Поне единият съпруг не е навършил 35 години
3. Съпрузите/съпругът лично е сключил договор за ипотечен кредит с банка (не чрез роднина или друго трето лице)
4. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Семейството може да притежава и други недвижими имоти, които обаче не трябва да бъдат "жилище".

Какъв е реда за ползване на данъчните облекчения?

 1. Първо трябва да се подготви данъчната декларация по ЗДДФЛ. В годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ трябва да декларирате обстоятелствата за ползване на облекченията.

2. В данъчната декларация се попълва и сумата на внесените лихви през годината.

Как да изчислите сумата на платените лихви през 2009 г.?
Единият вариант е да поискате официално удостоверение от банката, но то не е задължителен документ.
Може да поискате погасителен план и да приложите платежните нареждания за месечните вноски, или движение от банковата сметка, обслужваща кредита. Погасителният план трябва задължително да бъде заверен от банката.

3. Попълнената декларация трябва да се подаде в НАП заедно със следните приложения:
• Акт за граждански брак
• Справка за имотното състояние на лицата, подписали договора за кредит (Документът се издава от Агенцията по вписванията)
• Договора за ипотечен кредит
• Заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски, както и размерите на главницата и лихвите по кредита
• Документи, удостоверяващи направените през годината вноски ( писмена справка, заверена от банката, или копия от платежните нареждания).

Процедура по възстановяване на сумите
Ако сумата, която НАП има да Ви възстановява е до 500 лева, в рамките на 30 дни трябва да ви бъде преведена по посочена от Вас сметка. Ако сумата за възстановяване е над 500 лева, ще трябва да посетите НАП да подпишете акт за прихващане или възстановяване. Ако имате неплатени дългове към републиканския бюджет, те ще бъдат прихванати от данъчното облекчение.

Антоанета Ненова

Препоръчани оферти

Още
АТЕЛИЕ с Акт16 до Здравна каса
апартаменти ново строителство, 45100 €
Реф.No 213700
цялата оферта »
2-стаен,нов,ет.8/9,Пловдив,Широк Център 38500€
апартаменти ново строителство, 38500 €
Реф.No 213693
цялата оферта »